Сьогодні: субота, 26 липня 2014  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи підтримуєте ви пенсійну реформу?
Проголосувало: 690 Шановні підприємці, чи задоволені ви роботою Єдиного Дозвільного офісу у місті Ровеньки?  » Шановні підприємці,чи виникають у Вас проблеми під час проведення перевірок органами державного контролю?  » Яка сфера житлово-комунального господарства потребує першочергового реформування?  » Як часто Ви звертаєтесь до органів місцевого самоврядування?  » Чи готові Ви платити за якісні комунальні послуги?  »
Офіційний сайт Ровеньківської міської радиЕкономікаІнвестиції

Нормативно-правова база

 

 
Ровеньківська міська рада
 
шостого скликання
 
двадцять перша сесія 
 
 
                                РІШЕННЯ
 
 от 25.11.2011 № 8/21-740            
«Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки»
 
Керуючись Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України "Про інвестиційну діяльність", ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ровеньківська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1.      Затвердити Порядок проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки (додаток 1).
2.      Затвердити Положення про конкурсну комісію з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки (додаток 2).
3.      Затвердити склад конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур  м. Ровеньки (додаток 3).
4.      Управлінню економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради оприлюднити рішення в міській газеті «Вперед-Ровеньки» та на офіційному веб-сайті Ровеньківської міської ради.
          6.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності (Ляшенко О.В.).
 
Міський голова                                                                       О.В. Єсенков
 
Додаток 1
до рішення Ровеньківської міської ради
від _____________ р. № __________
 
 
 
 
Порядок
 
 
1.    Загальні положення
 
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність" та визначає механізм проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур  м. Ровеньки.
 
1.2.   Цей Порядок розроблений з метою створення сприятливих умов для інвесторів шляхом надання переважного права користування землею, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Ровеньки, при здійсненні інвестиційної діяльності. Основним правовим документом, який регулюватиме взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є інвестиційний договір.
 
1.3. Завданням інвестиційного конкурсу є визначення на конкурсних засадах юридичної особи чи громадянина, яка забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності з будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки.
 
1.4. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються в такому значенні:
інвестиційний конкурс – процедура виявлення найкращої інвестиційної пропозиції із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки, проведення якої визначається цим Порядком;
конкурсна комісія з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів  до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур  м. Ровеньки – постійно діючий колегіальний орган, який створюється Ровеньківською міською радою для організації, підготовки та проведення інвестиційного конкурсу (далі - конкурсна комісія);
замовник конкурсу – виконавчі органи Ровеньківської міської ради,  комунальні підприємства, установи чи організації, які виступають замовником передінвестиційних робіт і в подальшому укладають інвестиційний договір з переможцем інвестиційного конкурсу;
організатор конкурсів – управління економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради - виконує функції з організаційного забезпечення роботи конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки (створення конкурсної документації, подання оголошень, аналіз поданих конкурсних пропозицій і т.п.);
конкурсна документація - комплект документів, що надається учаснику та містить, поряд з іншим, інформацію про об'єкт конкурсу та його умови;
передінвестиційні роботи - сукупність дій юридичних осіб (замовника конкурсу, організатора конкурсу,  залучених суб’єктів господарювання і т. д.) щодо вивчення містобудівних та економічних умов, наукових, санітарно-гігієнічних, статистичних, екологічних норм, кадастрових та інших матеріалів, містобудівного обґрунтування та інших матеріалів та документів необхідних для вибору об’єкту конкурсу, визначення його як інвестиційно-привабливого та місця його розміщення;
оголошення про конкурс - розміщене організатором конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу із запрошенням взяти участь у інвестиційному конкурсі;
конкурсна пропозиція - комплект документів, що оформлюється учасником конкурсу відповідно до вимог цього Порядку та конкурсної документації і подається на розгляд конкурсної комісії для оцінки та прийняття рішення про переможця інвестиційного конкурсу;
процедура оцінки - порядок визначення переможця інвестиційного конкурсу;
умови конкурсу - обов'язковий для учасників конкурсу перелік затверджених конкурсною комісією та відображених в конкурсній документації вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;
учасники конкурсу – громадяни, юридичні особи України та іноземних держав, які виявили бажання брати участь у конкурсі, подали про це заявку та отримали конкурсну документацію;
істотні умови договору - умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду і відповідають умовам конкурсу;
інвестиційний договір – договір про інвестування та здійснення будівництва об'єкта соціально-культурної та (або) виробничої інфраструктур  м. Ровеньки, який укладається  замовником конкурсу з переможцем конкурсу;
інвестиційний проект – складова конкурсної пропозиції, що включає в себе сукупність організаційно-технічних заходів зі створення об'єкта з використанням власного та (або) залученого капіталу (інвестицій) від різних джерел в об'єкти соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки;
містобудівне обґрунтування - вид містобудівної документації, в якому відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (об'єкта будівництва), обов'язкові для врахування при відведенні земельної ділянки та/або проектуванні цього об'єкта;
суб’єкти погодження намірів забудови - територіальні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування наділені відповідно до чинного законодавства України функціями погодження намірів забудови (органи містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини, земельних ресурсів, природоохоронні, санітарно-епідеміологічні органи та інші);
співінвестор – юридична особа суб’єкт інвестиційної діяльності, яка не є стороною інвестиційного договору та здійснює опосередковане, виключно через інвестора і на підставі окремого договору з ним, вкладення власних та/або залучених майнових, інтелектуальних, а також інших ресурсів в будівництво об’єкту інвестування. До співінвесторів не належать банківські, кредитні та фінансові установи, які надають грошові кошти інвестору на підставі кредитних та/або інших договорів, що передбачають повернення коштів та сплату процентів.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, передбаченому законодавством України.
 
1.5. Предметом інвестиційного конкурсу може бути:
- право на здійснення інвестиційної діяльності з будівництва нових об’єктів соціально-культурної та (або) виробничої інфраструктур міста;
- право на здійснення інвестиційної діяльності зі спорудження комунікацій та споруд інженерної і транспортної інфраструктур та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані;
- право на здійснення інвестиційної діяльності щодо інших об'єктів інвестиційної діяльності відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність».
 
1.6. Рішення про проведення конкурсу та про затвердження його результатів приймається рішенням Ровеньківської міської ради за поданням конкурсної комісії.
 
1.7. До участі в конкурсі не допускаються особи або їх участь у конкурсі може бути припинена, у разі якщо вони :
- визнані банкрутами, стосовно них порушено справу про банкрутство, або вони знаходяться в стадії ліквідації (санації);
- майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт;
- мають заборгованість із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),
- подали необ’єктивну (недостовірну) інформацію щодо конкурсної пропозиції або свого фінансово-економічного стану;
- не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів.
 
1.8. Організатором інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки виступає управління економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради та виконує функції з організаційного забезпечення роботи конкурсної комісії.
 
1.9. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
 

 

2. Формування переліку об'єктів на інвестиційні конкурси
 
2.1. Виконавчі органи Ровеньківської міської ради,  комунальні підприємства, установи та організації щорічно, не пізніше ніж 1 листопада поточного року, надають організатору конкурсу пропозиції щодо переліку об'єктів які потребують залучення інвестицій, а саме:
-  відділ капітального будівництва Ровеньківської міської ради – перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок, з подальшим відведенням під об’єкти виробничої інфраструктури;
- управління архітектури, містобудування та земельно-ринкових відносин Ровеньківської міської ради - перелік об'єктів будівництва адміністративно-ділових чи соціально-культурних центрів, громадських, комерційних та торгівельно-розважальних комплексів відповідно генерального плану м. Ровеньки, містобудівної документації;
- управління охорони здоров’я Ровеньківської міської ради - інформацію щодо об'єктів будівництва сфери охорони здоров'я, в тому числі щодо доцільності їх розміщення;
- відділ з охорони праці та навколишнього середовища апарату Ровеньківської міської ради та його виконавчого комітету - перелік об’єктів будівництва необхідних для екологічного захисту, розчистки об'єктів водного фонду, очисних споруд, зелених зон, тощо;
- відділ молоді та спорту апарату Ровеньківської міської ради та його виконавчого комітету - інформацію щодо необхідних об'єктів будівництва фізкультурно-спортивних та оздоровчих комплексів;
- відділ культури та туризму Ровеньківської міської ради - інформацію щодо необхідних об'єктів будівництва сфери культури та розваг;
- комунальні підприємства, установи Ровеньківської міської ради - інформацію щодо об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Ровеньки, які потребують інвестиційних вкладень.
 
2.2. Організатор конкурсу розглядає пропозиції,  формує перелік інвестиційно привабливих об’єктів та подає на розгляд комісії. Комісія розглянувши пропозиції організатора, зазначений перелік та своїм протокольним рішенням визначає об’єкти, по яких пропонується проведення інвестиційних конкурсів.
 
2.4. Затвердження переліку об'єктів, по яких пропонується проведення інвестиційних конкурсів, здійснює Ровеньківська міська рада за поданням конкурсної комісії шляхом прийняття відповідного рішення.
 
2.5. Перелік об’єктів, по яких пропонується проведення інвестиційних конкурсів, підлягає оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Ровеньківської міської ради.
 

 

3. Вирішення питань щодо передінвестиційних робіт, в тому числі виконання
перед проектних та/або проектних робіт, містобудівної документації.
 
3.1 Після включення до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, замовник конкурсу забезпечує виконання передінвестиційних робіт.
 
3.2. Для виконання передінвестиційних робіт замовник конкурсу на договірних засадах має право залучати підприємства, установи (заклади) та організації.
 
3.3. Після виконання передінвестиційних робіт замовник конкурсу направляє конкурсній комісії розроблені матеріали, які будуть включені до складу конкурсної документації .
 
3.4. Усі визначені параметри інвестиційного об'єкта мають відповідати державним будівельним, санітарно-гігієнічним, радіаційним, екологічним нормам, а також іншим вимогам чинного законодавства України та не порушувати права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

 

 
4. Проведення інвестиційних конкурсів
 
4.1. Підготовка умов конкурсу
Конкурсна комісія на засіданні визначає перелік документів, які зобов’язаний надати замовник, для підготовки конкурсної документації та термін їх надання.
Замовник конкурсу зобов'язаний надати конкурсній комісії в терміни, встановлені конкурсною комісією, наступні документи:
- висновки суб'єктів погодження щодо можливості реалізації інвестиційного проекту з будівництва об'єкта інвестування або, в разі необхідності, містобудівне обґрунтування, схвалене та погоджене у встановленому порядку;
- результати перед проектних та/або проектних робіт з визначенням орієнтовних техніко-економічних показників, необхідних для підготовки інвестиційного проекту;
- інші документи, зазначені конкурсною комісією, як необхідні для складання конкурсної документації.
Замовник конкурсу здійснює розрахунок необхідної суми відшкодування та компенсації передінвестиційних робіт.
 
4.2. Проведення конкурсу
4.2.1. Проект конкурсної документації розробляється організатором конкурсу (сумісно з замовником конкурсу)  та затверджується конкурсною комісією. Виконання умов, які вимагаються до складу  конкурсної пропозиції, є обов'язковими для всіх учасників конкурсу.
4.2.2. Конкурсна документація повинна містити:
- інструкцію для учасників конкурсу;
- перелік документів та відомостей, які подаються учасниками конкурсу для участі у конкурсі;
- інформацію щодо висновків суб'єктів погодження або містобудівного обґрунтування, перед проектних та/або проектних робіт, загальну характеристику об'єкта, тощо;
- конкурсні умови інвестування об'єкта інвестицій;
- перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення переможця конкурсу;
- проект інвестиційного договору;
- іншу необхідну інформацію (за рішенням конкурсною комісії).
4.2.3. Інструкція для учасників повинна містити вимоги щодо умов конкурсу, дати і порядку його проведення, інформацію щодо порядку оформлення і подання пропозицій.
4.2.4. Також конкурсна документація включає наступні відомості:
а) загальна характеристика об'єкта;
б) необхідні умови участі у конкурсі, зокрема:
- готовність та здатність учасника конкурсу профінансувати усі витрати, пов'язані з будівництвом об'єкта інвестицій (для інформування Комісії про свій фінансовий стан учасник надає копії форм фінансової звітності № 1-4, передбачених Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», за останні три роки  або на момент останньої звітної дати, або за весь період із моменту реєстрації підприємства, якщо цей період є меншим трьох років, завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарської діяльності. А також інші необхідні документи щодо фінансового стану учасника конкурсу, передбачені конкурсною документацією).
- готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору вирішити питання земельних відносин у відповідності до Земельного кодексу України.
в) інформацію щодо подання учасниками конкурсу додаткових пропозицій;
г) критерії оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу;
д) інші відомості за рішенням конкурсної комісії.
4.2.5. Конкурсна комісія оголошує проведення конкурсу після затвердження конкурсної документації.
4.2.6. Інформація про оголошення конкурсу має містити відомості щодо:
- об'єкта інвестиції (найменування, загальні характеристики тощо);
- обсягів робіт, які мають бути профінансовані інвестором;
- місця та умов отримання конкурсної документації;
- строку, до якого буде видаватися конкурсна документація;
- місце і строк подання конкурсних пропозицій;
- найменування та місцезнаходження конкурсної комісії, а також найменування та місцезнаходження організатора конкурсів, до якого слід звертатися з метою отримання додаткової інформації.
4.2.7. Інформацію про оголошення конкурсів організатор конкурсу розміщує в друкованих засобах масової інформації, визначених відповідно до рішення конкурсної комісії та на веб-сайті Ровеньківської міської ради.
4.2.8. Визначаючи строк подання конкурсних пропозицій (від дати оголошення конкурсу до останнього дня подання конкурсних пропозицій) конкурсна комісія повинна врахувати реальний час, необхідний для підготовки обсягу проектних матеріалів, передбачених умовами конкурсу. При цьому, строк подання конкурсних пропозицій повинен бути не менш ніж 30 календарних днів. У разі, якщо кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, визначений конкурсною комісією, припадає на не робочий день, то останнім днем строку подання вважається перший після нього робочий день.
4.2.9. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія, за поданням організатора конкурсів обґрунтованого клопотання, має право перенести дату проведення конкурсу. Інформація про перенесення дати проведення конкурсу в обов'язковому порядку доводиться до всіх учасників, які отримали конкурсну документацію.
4.2.10. Після оголошення конкурсу будь-який громадянин або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь та подала заявку про це, має право отримати конкурсну документацію.
4.2.11. Заявка на участь в інвестиційному конкурсі має містити такі відомості:
а) щодо громадян:
- прізвище, ім'я та по батькові; адреса (за паспортом), адреса фактичного проживання та інша контактна інформація: телефон, факс;
- дата заповнення;
- назва об'єкта інвестування;
- наявність банківських реквізитів;
б) щодо юридичних осіб:
 
- повне найменування, місцезнаходження та інша контактна інформація: телефон, факс;
- банківські реквізити;
- номер реєстрації вихідної кореспонденції та її дата;
- назва об'єкта інвестування;
- організаційно-правова форма;
- відомості про посадових осіб органу управління (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, телефон, факс);
- відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасників конкурсу (прізвище, ім’я, по-батькові, копія доручення, телефон, факс).
4.2.12. До заявки додаються:
а) для юридичних осіб - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
б) для громадян – копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру(коду).
4.2.13. Заявка та відповідні документи, що подаються учасником конкурсу, підписуються уповноваженою посадовою особою та головним бухгалтером учасника конкурсу і засвідчуються його печаткою. У разі заповнення заявки громадянином – необхідний підпис безпосередньо учасника.
4.2.14. У разі, якщо учасником конкурсу є громадянин , заявка та документи, що до неї додаються, повинні бути прошиті та пронумеровані, а підпис учасника конкурсу має бути посвідчений нотаріально.
4.2.15. Видача конкурсної документації проводиться організатором конкурсів уповноваженому представнику учасника конкурсу – юридичній особі або особисто учаснику конкурсу - громадянину, які з'явилися за адресою, зазначеною в оголошенні про проведення конкурсу. Факт передачі учаснику конкурсної документації реєструється у журналі видачі конкурсної документації, який ведеться організатором конкурсів. Сторінки журналу видачі конкурсної документації мають бути пронумеровані та прошиті у відповідності до норм діловодства, склад та перелік відомостей в ньому погоджується конкурсною комісією.
4.2.16. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто в установлений в оголошенні про проведення конкурсу термін та за вказаною адресою. Організатор конкурсів веде облік отриманих документів в журналі реєстрації конкурсних пропозицій, сторінки якого пронумеровані та прошиті у відповідності до норм діловодства, склад та перелік відомостей в ньому погоджується конкурсною комісією. Кожен учасник повинен бути проінформований про присвоєння йому відповідного номера в журналі реєстрації.
         Всі документи, які входять до конкурсної пропозиції та готуються безпосередньо учасником подаються українською або російською мовами. Копії документів надані іншою, ніж українська та російська мови повинні мати автентичний переклад.
4.2.17. Учасник може подати тільки одну конкурсну пропозицію.
4.2.18. Надана учасником конкурсна пропозиція розглядається конкурсною комісією як пропозиція укласти інвестиційний договір з замовником на умовах, визначених в якості умов проведення інвестиційного конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником у своїй конкурсній пропозиції.
4.2.19. Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в запечатаному конверті, на якому зазначається адреса конкурсної комісії та найменування об'єкта конкурсу, а також зазначається найменування учасника конкурсу та його адреса.
4.2.20. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право зняти свою пропозицію з розгляду.
4.2.21. Конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.
4.2.22. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації або встановлення наявності фактів, що визначені пунктом 1.7 цього Порядку, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.
4.2.23. До складу конкурсної пропозиції, що подається учасником конкурсу, входять:
- документи та матеріали передбачені в конкурсній документації;
- додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне передати конкурсній комісії.
4.2.24. У разі, коли учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору співінвесторів, до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про домовленість із зазначеними співінвесторами (договір про співпрацю), які мають бути нотаріально засвідченими.
4.2.25. Розпечатування конвертів із поданими учасниками конкурсними пропозиціями здійснюється конкурсною комісією наступного робочого дня, після закінчення терміну їх подання, після чого організатор конкурсів протягом 45 робочих днів здійснює детальне вивчення конкурсних пропозицій і подає їх разом зі своїми зауваженнями на розгляд конкурсної комісії.
4.2.26. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого конкурсна комісія приймає рішення про переможця конкурсу та подає його на затвердження Ровеньківській міській раді.
4.2.27. Переможцем конкурсу визнається учасник, який надав конкурсну пропозицію у відповідності до умов конкурсної документації та на підставі критеріїв та методики оцінки запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності.
4.2.28. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:
- фінансово-економічний стан учасника конкурсу;
- фінансово-економічні показники ефективності у разі будівництва об’єкта виробничої інфраструктури (рентабельність, коефіцієнти прибутковості, технічний рівень нових виробничих фондів, період окупності проекту та інші необхідні на думку конкурсної комісії показники);
- пропозиції щодо розподілу результатів експлуатації новостворених об’єктів, збудованих на виконання умов укладеного Договору, після реалізації проекту або соціальний ефект, який може бути отриманий від експлуатації об’єкта інвестування;
- рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів;
- термін проведення будівельних робіт та здача об’єкта в експлуатацію;
- інші критерії, які у разі необхідності визначаються конкурсною комісією в залежності від розміщення об’єкту інвестування, його призначення, формування навколишньої інфраструктури та поліпшення естетики міського середовища, терміну експлуатації об’єкту інвестування.
4.2.29. За рішенням конкурсної комісії, що приймається до оголошення про проведення інвестиційного конкурсу, перелік критеріїв щодо визначення переможця інвестиційного конкурсу може бути доповнено.
4.2.30. Для остаточного визначення переможця інвестиційного конкурсу конкурсна комісія може звернутись до учасників конкурсу за роз’ясненнями змісту їх інвестиційних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.
4.2.31. Під час проведення інвестиційного конкурсу сторони подають інформацію у письмовій формі.
4.2.32. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, коли:
- протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;
- усі подані пропозиції не відповідають умовам інвестиційного конкурсу;
- усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації та (або) чинного законодавства.
4.2.33. За результатами конкурсу конкурсна комісія складає протокол, у якому обов’язково зазначається:
а) найменування об'єкта інвестування;
б) склад присутніх членів конкурсної комісії та запрошених осіб;
в) відомості про учасників інвестиційного конкурсу;
г) стисле викладення пропозицій учасників інвестиційного конкурсу;
д) виступи та зауваження присутніх на засіданні щодо визначення переможця;
е) оцінка пропозицій та обґрунтування визначення переможця інвестиційного конкурсу;
ж) переможець інвестиційного конкурсу.
4.2.34. Організатор конкурсів не пізніше ніж через десять робочих днів з дня підписання протоколу готує проект рішення Ровеньківської міської ради про затвердження результатів конкурсу.
4.2.35. Після прийняття відповідного рішення Ровеньківської міської ради, конкурсна комісія у п’ятиденний строк повинна письмово повідомити про це всіх учасників конкурсу.
4.2.36. Замовник протягом п’яти робочих днів після затвердження результатів конкурсу направляє переможцю запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору.
 
4.3. Укладення інвестиційних договорів.
4.3.1. Протягом десяти робочих днів з дня прийняття Ровеньківською міською радою рішення про затвердження результатів конкурсу дане рішення повинно бути розміщене в друкованих засобах масової інформації, зазначених у пункті 4.2.7 цього Порядку.
4.3.2. Сторони за домовленістю можуть внести до проекту інвестиційного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.
4.3.3.Інвестиційний договір після погодження всіх його умов укладається між замовником та переможцем конкурсу.
4.3.4. У разі, коли після оголошення конкурсу лише один учасник виявив бажання взяти участь у конкурсі, інвестиційний договір може бути укладений з цим учасником після узгодження з ним всіх умов інвестиційного договору або за рішенням конкурсної комісії може бути повторне проведення інвестиційного конкурсу.
4.3.5. Якщо протягом двадцяти календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення, зазначеного в пункті 4.2.36 цього Порядку, переможець інвестиційного конкурсу не з’явився на укладання договору чи відмовився від його підписання, чи висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, замовник письмово інформує конкурсну комісію про необхідність скасування рішення про переможця інвестиційного конкурсу. Конкурсна комісія визначає найбільш вигідну конкурсну пропозицію з числа тих, хто запропонував здійснення інвестиції відповідно до умов конкурсної документації. Організатор конкурсу на найближчу чергову сесію Ровеньківської міської ради готує відповідний проект рішення Ровеньківської міської ради про скасування попередніх результатів інвестиційного конкурсу та затвердження нових.
4.3.6. Підписання інвестиційного договору між замовником конкурсу та переможцем конкурсу здійснюється протягом трьох робочих днів після узгодження остаточного варіанта інвестиційного договору.
4.3.7. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня підписання сторонами. Інвестиційний договір підлягає обов’язковій реєстрації.
4.3.8. Контроль за дотриманням умов інвестиційного договору покладається на замовника конкурсу.
4.3.9. Сума інвестицій, зазначена в інвестиційному договорі, може збільшуватись/зменшуватись залежно від зміни фактичних витрат на підготовку проектно-кошторисної документації, виконання будівельних робіт та інших робіт і послуг.
4.3.10. Зміна умов інвестиційного договору, в частині розподілу результатів експлуатації новостворених об’єктів чи соціального ефекту, який отриманий від експлуатації об’єкту інвестування, в бік зменшення частки, що передбачена на користь замовника, не можлива.
4.3.11. У разі збільшення витрат на реалізацію інвестиційного проекту інвестор здійснює додаткове фінансування усіх пов'язаних з цим витрат в порядку та на умовах, передбачених інвестиційним договором та затвердженою у встановленому порядку проектно-кошторисною документацією.
4.3.12. У разі розірвання договору з інвестором за ініціативою замовника, конкурсна комісія вирішує питання про залучення нового інвестора.
4.3.13. Об'єкти інвестування або їх частини, будівництво яких здійснено за кошти інвесторів, передаються у власність.
4.3.14. Оформлення права власності на об'єкти інвестування або їх частини, будівництво яких здійснюється за кошти інвестора проводиться ним самостійно після введення об'єкта інвестування в експлуатацію в установленому порядку.
 
Секретар Ровеньківської міської ради                                     Г.В.Буйніченко

 

Додаток 3
до рішення Ровеньківської міської ради
від _____________ р. № __________
 
Склад
конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної
та виробничої інфраструктур  м. Ровеньки
 
Єсенков Олександр Віталійович
міський голова, голова комісії
 
 
Ляшенко Олена Вікторівна
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, заступник голови комісії
 
Пономарьов Сергій Миколайович
 
голова постійної комісії  з питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та охорони праці, заступник голови комісії
 
Михайличенко Віктор Володимирович
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступник голови комісії
 
Голощапов Олександр Анатолійович
начальник відділу підтримки та розвитку підприємництва, регуляторної політики та інвестицій управління економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради, секретар комісії
 
 
Члени конкурсної комісії:
Станішевський Василь Васильович
заступник міського голови – начальник управління праці та соціального захисту населення Ровеньківської міської ради
 
Орлова Ольга Вікторівна
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
 
Скріпченко Юрій Григорович
начальник управління економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради
 
Данилевський Микола Михайлович
 
начальник управління архітектури, містобудування та земельно-ринкових відносин Ровеньківської міської ради
 
Щукіна Ірина Василівна
 
начальник управління Держкомзему в м. Ровеньки (за згодою)
 
Дяків Олег Євгенович
 
начальник відділу капітального будівництва Ровеньківської міської ради
 
Польжок Олена Борисівна
 
в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Ровеньківської міської ради
 
Маркуш Василь Іванович
 
начальник управління охорони здоров’я Ровеньківської міської ради
 
Толстих Ніна Стефанівна
 
начальник відділу культури та туризму Ровеньківської міської ради
 
Коваленко Тетяна Володимирівна
 
начальник управління освіти Ровеньківської міської ради
Буркут Валентина Іванівна
начальник фінансового управління Ровеньківської міської ради
 
Левченко Олена Іванівна
депутат Ровеньківської міської ради (за згодою)
 
Романенко Вікторія Геннадіївна
депутат Ровеньківської міської ради (за згодою)
 
Семеніхіна Олена Володимирівна
депутат Ровеньківської міської ради (за згодою)
 
Кучеренко Аліна Юріївна
депутат Ровеньківської міської ради (за згодою)
 
Афоніна Тетяна Олександрівна
головний спеціаліст – юрисконсульт управління економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради
 
Десятова Марія Миколаївна
начальник юридичного відділу апарату міської ради та його виконавчого комітету
 
 
 
 
Секретар Ровеньківської міської ради                                Г.В.Буйніченко
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення Ровеньківської міської ради
від ______________ р. № ________
 
 
 
Положення
про конкурсну комісію з проведення інвестиційних конкурсів
із залучення інвесторів  до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур  м. Ровеньки
 
1. Загальні положення
 
1.1. Конкурсна комісія з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів  до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур  м. Ровеньки (надалі – конкурсна комісія) утворюється з метою розгляду і відбору кращих інвестиційних проектів та їх впровадження.
1.2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету міністрів України, рішеннями Ровеньківської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

2. Основні завдання конкурсної комісії
 
2.1. Конкурсна комісія на основі інформації, яка надходить від
виконавчих органів Ровеньківської міської ради,  комунальних підприємств, установ та організацій, формує перелік можливих об’єктів інвестиційних конкурсів та надає його на розгляд та затвердження Ровеньківської міської ради.
2.2. Конкурсна комісія розглядає інвестиційні проекти, подані учасниками конкурсу, приймає рішення щодо визначення переможця конкурсу.
2.3. Конкурсна комісія при виконанні покладених на неї обов’язків в порядку, встановленому законодавством, взаємодіє з органами державної влади, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями міста.
 
3. Склад і структура конкурсної комісії
 
3.1. До складу конкурсної комісії можуть входити голови постійних комісій Ровеньківської міської ради, депутати Ровеньківської міської ради (за згодою), посадові особи апарату Ровеньківської міської ради та його виконавчого комітету, керівники суб’єктів господарювання, голови громадських організацій підприємців.
3.2. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням Ровеньківської міської ради.
3.3.Кількісний склад конкурсної комісії  - не менше 10 осіб.
3.4. Крім осіб визначених в п.3.1. цього Положення, до складу конкурсної комісії обов’язково входе керівник замовника конкурсу, а у разі відсутності - його заступник, з яким у подальшому переможець інвестиційного конкурсу укладатиме інвестиційний договір.
3.5. Головою конкурсної комісії є міський голова. Голова конкурсної комісії має декількох заступників. Заступниками голови конкурсної комісії можуть бути депутати Ровеньківської міської ради та (або) посадові особи виконавчих органів Ровеньківської міської ради.
3.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
3.7. У разі, якщо учасником конкурсу виступає юридична особа, керівником чи власником якої є член конкурсної комісії, на час проведення інвестиційного конкурсу він (член конкурсної комісії) позбавляється права голосу.
 
4. Права та обов’язки конкурсної комісії
 
4.1. Конкурсна комісія має право:
- одержувати всю необхідну інформацію щодо об’єкту інвестування. Інформація на запит конкурсної комісії або на запит організатора конкурсу за дорученням конкурсної комісії повинна бути надана протягом п'яти робочих днів з дати отримання запиту конкурсної комісії про надання зазначеної інформації;
- здійснювати контроль за виконанням робіт щодо організації конкурсу;
- встановлювати строки проведення конкурсу та, у разі необхідності, за наявності обґрунтованого клопотання організатора конкурсу приймати рішення про їх зміну;
- за поданням замовника та організатора конкурсу визначати та затверджувати на підставі техніко-економічних показників об'єкту умови конкурсу, методику оцінки, склад і зміст конкурсної документації, форму заявки на участь у конкурсі, текст інформаційного оголошення про проведення конкурсу та про його результати;
- визначати порядок забезпечення учасників конкурсу конкурсною документацією та надання їм роз'яснень з питань проведення конкурсу;
- розглядати пропозиції учасників конкурсу та встановлювати їх відповідність умовам конкурсу;
- підводити підсумки конкурсу та визначати переможця конкурсу.
4.2. Конкурсна комісія зобов'язана:
- організовувати проведення інвестиційних конкурсів у відповідності до Порядку проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки;
- забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсах, об'єктивний та чесний вибір переможця;
- своєчасно оформляти відповідні документи та у разі необхідності, забезпечувати їх подання на затвердження Ровеньківської міської ради;
 
4.3. Члени конкурсної комісії повинні бути присутніми на її засіданнях, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються, якісно і вчасно виконувати доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданнях.
 
5. Організація роботи конкурсної комісії
 
5.1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.
5.2. Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює організатор конкурсів – управління економіки та комунальної власності Ровеньківської міської ради та виконує функції з організаційного забезпечення роботи конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки (створення конкурсної документації, подання оголошень, аналіз поданих конкурсних пропозицій і т.п.). Документи щодо організації та проведення інвестиційних конкурсів зберігаються у організатора конкурсу.
5.3. Засідання конкурсної комісії є відкритими.
5.4. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії, які брали участь у її засіданні, зобов'язані підписати відповідний протокол засідання конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії. У випадку наявності у членів конкурсної комісії окремої думки щодо змісту протоколу або інших заперечень вони підписують протокол із зазначенням в ньому своєї окремої думки чи заперечень.
5.5. У випадках, коли члени (або член) конкурсної комісії не з'являються без поважних причин на засідання конкурсної комісії три та більше разів та/або ухиляються від підписання протоколу засідання конкурсної комісії в терміни, визначені в пункті 5.4. цього Положення, голова конкурсної комісії може порушити питання про недоцільність перебування членів (члена) конкурсної комісії у її складі.
5.6. Конкурсна комісія, за поданням організатора конкурсу обґрунтованого клопотання, має право перенести дату проведення конкурсу. Інформація про перенесення дати проведення конкурсу в обов'язковому порядку доводиться до всіх учасників.
5.7. Голова конкурсної комісії:
- визначає функції кожного члена конкурсної комісії;
 - планує проведення засідань конкурсної комісії та веде ці засідання;
- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності конкурсної комісії;
- приймає рішення щодо створення робочих груп конкурсної комісії;
- вносить пропозиції щодо внесення змін у склад конкурсної комісії;
- пропонує порядок денний засідань конкурсної комісії;
- узгоджує інвестиційний договір в частині його відповідності конкурсній документації та конкурсній пропозиції.
5.8. У разі відсутності голови конкурсної комісії, засідання веде один із його заступників.
5.9. Секретар конкурсної комісії веде та оформлює протоколи засідань конкурсної комісії, забезпечує оперативне інформування членів конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням голови конкурсної комісії, а у разі його відсутності заступника голови конкурсної комісії, виконує іншу організаційну роботу.
5.10. Якщо секретар конкурсної комісії відсутній на засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсної комісії.
 
 
6. Відповідальність членів конкурсної комісії.
 
6.1. Голова, заступник голови та інші члени конкурсної комісії відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення інвестиційних конкурсів, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.
 
 
 
 
 
 
Секретар Ровеньківської міської ради                                Г.В.Буйніченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу
ПРОЕКТУ РІШЕННЯ РОВЕНЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м.Ровеньки»
 
Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ровеньківської міської ради «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки» (далі – Аналіз), підготовлений відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення Ровеньківської міської ради.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Метою прийняття акта є проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів. 
Основним завданням проекту акта є вдосконалення системи державного регулювання процедури та підготовки проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки та створення сприятливих умов для інвесторів шляхом надання переважного права користування землею, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Ровеньки, при здійсненні інвестиційної діяльності.
 
2. Визначення цілей державного регулювання.
 
- впровадження прозорого механізму проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки;
- активізація інвестиційної діяльності на території м. Ровеньки.
- максимальна деталізація всіх процедур, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки;
- інформаційне забезпечення усіх суб’єктів господарювання м. Ровеньки, яких стосується прийняття даного документу.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
 
Визначено наступні прийнятні способи досягнення встановлених цілей:
1. Залишити ситуацію без змін.
2. Прийняти рішення Ровеньківської міської ради «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об’єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м. Ровеньки».
Оцінюючи вищезазначені альтернативи, перевага віддається другому способу, оскільки тільки у цьому випадку буде досягнуто вищезазначені цілі.
Відповідно перший спосіб не є прийнятним.
Другий спосіб дає змогу вибрати інвесторів з найкращими умовами для міста.
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Порядку проведенняінвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м.Ровеньки, яким регламентуються дії виконавчих органів Ровеньківської міської ради та суб’єктів господарювання на всіх етапах проведення інвестиційного конкурсу, а саме:
-         складання та затвердження конкурсної документації;
-         подання оголошення про проведення конкурсу;
-         аналіз та оцінка поданих заяв, визначення переможця;
-         подання оголошення про результати проведення конкурсу;
-         механізм розгляду скарг;
-         укладання договору з переможцем конкурсу.
Конкурсний відбір буде здійснюватись конкурсною комісією, склад якої буде затверджено рішенням Ровеньківської міської ради.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами його відстеження.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
 
Впровадження проекту регуляторного акта дозволить досягнути встановлених цілей шляхом реалізації наступних можливостей:
-         створення прозорого механізму проведення конкурсів,
-         акумулювання та аналізу інформації про потенційних інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м.Ровеньки
 
Впровадження вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету на створення нових робочих місць, оскільки впровадження буде здійснюватись в межах повноважень відповідних виконавчих органів Ровеньківської міської ради.
На виконання зазначеного регуляторного акта можуть впливати різні негативні чинники, а саме - нестабільність економічних процесів в Україні, неузгодженість, відсутність суб’єктів господарювання, які виявили бажання брати участь в інвестиційному конкурсі із залучення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м.Ровеньки.
Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість суб’єктів господарювання щодо умов проведення конкурсу, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
 
Запропонований акт стосується інтересів органів місцевого самоврядування, суб’єктів інвестиційної діяльності, населення.
         Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному:
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Визначення інвесторів до будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур м.Ровеньки, який буде здійснювати інвестиційну діяльність на території м.Ровеньки
1. Витрати з міського бюджету на оприлюднення регуляторного акта в друкованих ЗМІ.
 
Суб’єкти господарської діяльності
Можливість будівництва об'єктів соціально-культурної та виробничої інфраструктур на території м.Ровеньки
Не передбачено
Населення міста
Відкритий процес прийняття рішення. Практичний засіб впровадження в життя принципів демократії.
Не передбачено.
 
                            7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
 
Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта обмежений прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, які будуть змінювати або скасовувати норми законодавства, у відповідності до яких розробляється проект регуляторного акта.
Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту.
 
8.     Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
Показниками результативності регуляторного акта обрано статистичні показники:
Кількість суб’єктів підприємницької  діяльності, які візьмуть участь у конкурсі.
Прозора процедура проведення конкурсу.
Чітке, точне та неухильне виконання вимог законодавства про інвестиційну діяльність.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом проведення базового, повторного та періодичних відстежень, з використанням статистичних даних за відповідний період.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через 9 місяців після набрання чинності цим регуляторним актом, повторне – здійснюється через 1,5 роки з дня набрання ним чинності,           періодичні - один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

 
 
В.о. Начальника управління економіки
та комунальної власності
Ровеньківської міської ради                                             Л.І.Каланжи                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

||
© 2008 Виконавчий комітет Ровеньківської міської ради
94700, Луганська область, м. Ровеньки, вул. Леніна, 41
Телефони (код 06433): 5-01-21. Факс: 5-07-88
Веб-сайт: http://rov.loga.gov.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на rov.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Офіційний сайт Ровеньківської міської ради